Wanneer je elkaar niet meer begrijpt,

 

maakt bemiddeling

de brug tussen jullie

weer zichtbaar.

 

Waarom bemiddeling?

Je hebt een conflict. In je relatie, tijdens je scheiding, over de kinderen, of in je familie. Het conflict is zo groot geworden dat praten niet meer lukt. Lastig, want er moeten wel nog dingen geregeld worden! Als oplossing wordt dan vaak gekozen voor tussenkomst van een advocaat om je belangen te verdedigen. Want uiteraard wil je vechten voor wat voor jou belangrijk is!

Helaas resulteert dit scenario vaak in 2 verliezende partijen. Want ook al heb je dan 'gewonnen', verliezen deed je nog veel meer: in geld, tijd, en de relatie met de 'tegenpartij' die nu onherstelbaar is beschadigd. En daarnaast heb je ook jaren vol spanning, pijn en stress doorstaan. Slopend voor je gezondheid, slopend voor je omgeving, slopend voor je kinderen.

Met bemiddeling gaan we kijken naar wat er gezamenlijk kan gewonnen worden. Welke middenweg is er mogelijk? Zodat iedereen wint. Geen proces van jaren, maar een aantal sessies waarin opnieuw geluisterd wordt naar elkaar. Wat is het aller-allerbelangrijkste voor elkeen? Als dit duidelijk wordt, als hierover afspraken ontstaan, dan zijn ook andere compromissen vaak makkelijk te sluiten. 

Lees meer over de voordelen van bemiddeling

 

Voor wie?

Als je conflict verandert in een slepende ruzie en gewoonweg praten met of luisteren naar elkaar onmogelijk is geworden, denk je dat de rechtbank de enige manier is om eruit te geraken:

 

"Ze gaat weer niet luisteren." 

"Ik ken het al, hij gaat me weer overheersen."

"Bemiddelen is niks voor mij, ik wil niet meer luisteren."

Toch zie ik in de praktijk dat er zelfs in de ergste conflicten nog zoveel is dat je verbindt.

Je hebt immers ooit met elkaar samen geleefd, vaak jarenlang! Deze verbinding is niet weg, alleen heel erg onzichtbaar geworden door het conflict.

Bemiddeling helpt je samen een duurzame oplossing te vinden in volgende situaties:

01.

relatie

bemiddeling

Je hebt een conflict in je relatie en wilt de brug vinden om opnieuw te kunnen praten met elkaar. Op die manier kunnen jullie beslissen of jullie verder willen met elkaar of niet.

02.

scheidings

bemiddeling

Je gaat scheiden en wilt  afspraken maken die voor elkeen goed  aanvoelen, zodat ieder verder kan met z'n leven. Als je kinderen hebt, wordt er uiteraard ook  rekening gehouden met hun noden. Je overeenkomst kan bovendien gehomologeerd worden bij de rechtbank.

03.

ouderschaps

bemiddeling

Je bent gescheiden en wilt  afspraken maken over het  ouderlijk gezag, de bezoekregeling en de kosten.

Of je wilt oude afspraken herbekijken. Kinderen evolueren immers en hebben, afhankelijk van hun leeftijd, andere noden. Een aanpassing kan daardoor op termijn noodzakelijk zijn zodat je kind goed kan blijven ontwikkelen. 

04.

familiale

bemiddeling

Je familie kan je niet kiezen, noch achterlaten. Een conflict in de familie is dan ook zeer pijnlijk, zeker als het blijft aanslepen. Bij conflicten rond erfeniskwesties, rond zorg voor de ouders, rond grootouders die hun kleinkinderen niet meer mogen zien, of bij de wens om een contact met een familielid te herstellen kan bemiddeling uitkomst bieden.

Aanpak

Bij bemiddeling draait het er niet om alle plooien terug glad te strijken of de harmonie te herstellen. Het doel is wél om opnieuw in gesprek te kunnen gaan met elkaar zodat er afspraken kunnen  gemaakt worden. 

Conflicten waarbij praten niet meer mogelijk is, zijn emotioneel zeer moeilijk te dragen. Zeker kinderen ervaren het als ontzettend pijnlijk als hun ouders geen verbinding meer kunnen maken met elkaar. Maar ook voor volwassenen, in familieruzies bijvoorbeeld, is dit een zware last. 

De eerste stap in bemiddeling is daarom het opnieuw leren luisteren naar elkaar. Om dit mogelijk te maken zijn er aan de gesprekken bepaalde 'gedrags- en communicatieregels' verbonden.

Lees meer over hoe bemiddeling er praktisch uitziet.

Wie ben ik?

Ik ben Ellen De Roover en bemiddelen zit denk ik een beetje in mijn bloed. Reeds als kind nam ik vaak spontaan de taak op mij om in een conflict of meningsverschil de brug te zoeken naar verbinding. Het leidde me als vanzelfsprekend naar 'werken met mensen'...

Lees meer over Ellen