Aanpak en tarieven

Elke bemiddeling verloopt anders, omdat elk geschil uniek is.

Een heel traject kan heel algemeen wel verdeeld worden in volgende stappen:

Eerste bemiddelingsgesprek

In dit gesprek komen beide partijen voor een eerste keer samen en wordt er geïnformeerd en geluisterd naar de verwachtingen. Om alles in goede banen te leiden, verloopt dit gesprek onder bepaalde regels die op voorhand worden afgesproken. Ik geef mee wat ik van iedereen verwacht tijdens een bemiddelingstraject, en stel ook volgende vragen:
Waarom zijn jullie hier? Wat hopen jullie te bereiken? Is dit voor beide partijen hetzelfde, of is elk er om een andere reden? Zien jullie de bemiddeling zitten? Wat zijn de bezwaren? Klikt het met mij als bemiddelaar?

Indien iedereen akkoord is met de bemiddeling en met mij als bemiddelaar, worden vervolggesprekken ingepland.

Verder traject

Hoelang een bemiddelingstraject duurt, hangt sterk af van de inhoud van het conflict en de verschillende onderwerpen die dienen besproken te worden. Gemiddeld zal een bemiddeling tussen de 3 en de 5 sessies duren. Meestal verlopen de gesprekken met beide partijen samen, maar indien dit nodig is om een uitkomst te bereiken, kan er ook gekozen worden om met elkeen een individueel gesprek in te plannen. Indien er kinderen betrokken zijn, kan ook met hen een gesprek ingepland worden (vanaf 6 jaar), maar enkel als dit het belang van het kind ten goede komt.

Afloop

Wanneer de partijen tot een akkoord komen, kan er - indien gewenst - een overeenkomst worden opgemaakt. Deze overeenkomst kan bij echtscheidingszaken of ouderschapsbemiddeling door de rechtbank gehomologeerd worden.

Tarieven*

  • Bemiddeling in familiale geschillen:€50/persoon/uur (andere verdelingen zijn mogelijk mits onderlinge afspraak)

  • Gesprekken met kind: €50/uur

  • Documenten en  afsprakennota’s opstellen: €100/uur 

  • Pendelbemiddeling: €75/persoon/uur

​ *In sommige gevallen wordt  bemiddeling gedeeltelijk vergoed door de familiale verzekering of rechtsbijstandsverzekering.  

 

Mogelijkheid bijkomende kosten:

  • Voor een gerechtelijke bemiddeling wordt een extra kost van €60/persoon aangerekend omwille van de bijkomende administratieve verplichtingen

  • Kosten zoals aangetekende zendingen, inhuren van experten, eventuele verplaatsingen worden afzonderlijk getarifeerd. 

 

Opgelet: betaling dient onmiddellijk na het gesprek te gebeuren. Dit kan cash of via de bancontact-app. 
Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW