Over Bemiddeling

Sneller en goedkoper

Sinds 2018 heeft bemiddeling door een nieuwe wet een volwaardige plaats gekregen binnen het recht. Dit is niet alleen goed om rechtbanken te ontlasten, maar is ook goed voor burgers. Door een rechtszaak te vermijden, kan je immers fors besparen op geld én tijd. Uit onderzoek bleek dat bemiddeling slechts 1/7 kost ten opzichte van de klassieke rechtsgang. Aanslepende processen die je achterlaten met een financiële en emotionele kater kunnen zo vermeden worden. Het is trouwens een goed idee om sowieso je rechtsbijstandverzekering en familiale verzekering na te kijken, omdat bemiddeling vaak gedeeltelijk terugbetaald wordt.

 

Hoge slaagkans

Onderzoek toont aan dat 80% van de gestarte bemiddelingen slaagt. Dit is ook logisch, aangezien beide partijen de bemiddeling starten met als doel er samen uit te komen. Dit vraagt een engagement van de betrokkenen partijen om zelf in gesprek te gaan in plaats van alles aan de advocaat over te laten. De onpartijdigheid van de bemiddelaar zorgt ervoor dat er een overeenkomst kan behaald worden waar beide partijen achter staan. De bemiddelaar beslist of legt zelf niets op (in tegenstelling tot de rechter in de rechtszaak), maar helpt beide partijen met zijn kennis en ervaring om zélf tot een akkoord te komen. Hierdoor is de kans  dat de afspraken nagekomen worden veel groter dan bij een opgelegde beslissing door de rechter, waar de beslissing soms moeilijk aanvaardbaar is voor één of zelfs beide partijen. Bij bemiddeling gaan beide partijen  immers samen samen op zoek naar een overeenkomst of oplossing waardoor deze door beide partijen meer gedragen is en de kans op conflicten veel kleiner wordt.

Verschillende soorten

Er bestaan 2 vormen van bemiddeling: gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddeling. Bij gerechtelijke bemiddeling worden de partijen door de rechter verwezen naar een bemiddelaar, terwijl bij buitengerechtelijke bemiddeling beide partijen volledig los van de rechtbank kiezen om het conflict uit te klaren met tussenkomst van een bemiddelaar.  

 

Meer info?

Wil je graag meer achtergrondinformatie over bemiddeling, dan kan je terecht op deze website van de Federale Bemiddelingscommissie

bemiddeling_scheiding_conflict