Over

Ellen De Roover

Vanuit de interesse om te werken met mensen startte ik een opleiding Orthopedagogie, waarna ik met jongeren en hun gezinnen begon te werken als leefgroepbegeleider.

 

Ik ging daarna als sociaal consulente aan de slag bij de lokale politie. Hier werd ik onder andere ingezet bij slechtnieuwsmeldingen en bij de opvang van slachtoffers en nabestaanden. Ik deed onderzoeken naar opvoedingssituaties, intrafamiliaal geweld en (v)echtscheidingen. 

Bij de onderzoeken naar (v)echtscheidingen merkte ik op dat beide partijen gelijklopende dingen belangrijk vonden en vaak gelijkaardige noden hadden. Ze waren echter zo verzeild geraakt in een strijd, dikwijls aangewakkerd door hun advocaten, waardoor ze hetgeen ze echt belangrijk vonden uit het oog verloren. Ik voelde de nood om deze mensen uit deze strijd of impasse te helpen. Ik werd hierbij extra gedreven door het zien welke ernstige gevolgen dergelijke conflicten soms hadden op de betrokken kinderen. 

 

Ik volgde een opleiding Familiale bemiddeling aan de KU Leuven en ging intussen ook al aan de slag als adviseur wonen aan de KU Leuven waarbij ik onder andere bemiddel tussen studenten. 

 

In 2019 zette ik een nieuwe stap er startte ik naast mijn job aan de KU Leuven ook mijn eigen praktijk.  BemiddEllen was geboren!

Hier hoop ik mensen te kunnen begeleiden naar het opnieuw vinden van de brug naar elkaar.